top of page

* המחיר למטר כולל מע"מ.

* למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבנייה 

*אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

*מחירי הדירות אינם סופים וטרם עברו את אישור משרד הבינוי והשיכון.

תוכנית הפיתוח
קומה 7

דירה מס 15

4 חדרים

שטח דירה :  106 מ"ר

שטח מרפסת139.9 מ"ר

חניות : 1

₪ 1,165,053

נמכר
קומה 6

דירה מס 13

4 חדרים

שטח דירה :  111 מ"ר

שטח מרפסת שמש23.5 מ"ר

שטח גינה 29.6 מ"ר

*  גינה במפלס קומה 4

חניות : 1

₪ 1,005,983

נמכר

דירה מס 14

4 חדרים

שטח דירה :  111 מ"ר

שטח מרפסת שמש23.5 מ"ר

שטח גינה 82.2 מ"ר

*  גינה במפלס קומה 4

חניות : 1

₪ 1,124,749

נמכר
קומה 5

דירה מס 11

5 חדרים

שטח דירה :  118 מ"ר

שטח מרפסת שמש21.5 מ"ר

שטח גינה צמודה28.5 מ"ר

*  גינה במפלס קומה 4

חניות : 1

₪ 1,051,574

נמכר

דירה מס 12

5 חדרים

שטח דירה :  118 מ"ר

שטח מרפסת שמש21.5 מ"ר

שטח גינה צמודה46.9 מ"ר

*  גינה במפלס קומה 4

חניות : 1

₪ 1,091,725

נמכר
קומה 4

דירה מס 9

5 חדרים

שטח דירה :  125 מ"ר

שטח מרפסת שמש31.1 מ"ר

שטח גינה צמודה48.2 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,189,419

נמכר

דירה מס 10

5 חדרים

שטח דירה :  125 מ"ר

שטח מרפסת שמש31.1 מ"ר

שטח גינה צמודה32.3 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,150,724

נמכר
קומה 3

דירה מס 7

4.5 חדרים

שטח דירה :  119.1 מ"ר

שטח מרפסת שמש24.5 מ"ר

שטח גינה צמודה48.6 מ"ר

חניות : 1

₪ 1,114,635

נמכר

דירה מס 8

4.5 חדרים

שטח דירה :  119.1 מ"ר

שטח מרפסת שמש24.5 מ"ר

שטח גינה צמודה58.5 מ"ר

חניות : 1

₪ 1,135,246

נמכר
קומה 2

דירה מס 5

4.5 חדרים

שטח דירה :  127 מ"ר

שטח מרפסת שמש41.1 מ"ר

שטח גינה צמודה25.3 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,175,090

נמכר

דירה מס 6

4.5 חדרים

שטח דירה :  127 מ"ר

שטח מרפסת שמש41.1 מ"ר

שטח גינה צמודה29.8 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,183,289

נמכר
קומה 1

דירה מס 3

5 חדרים

שטח דירה :  139.5 מ"ר

שטח מרפסת שמש13.7 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,150,035

נמכר

דירה מס 4

5 חדרים

שטח דירה :  139.5 מ"ר

שטח מרפסת שמש13.7 מ"ר

חניות : 2

₪ 1,147,889

נמכר
קומת קרקע

דירת גן מס 1

2.5 חדרים

שטח דירה :  75.4 מ"ר

שטח גינה צמודה90.7 מ"ר

חניות : 1

₪ 818,104

נמכר

דירת גן מס 2

2.5 חדרים

שטח דירה :  75.4 מ"ר

שטח גינה צמודה90.7 מ"ר

חניות : 1

₪ 818,104

נמכר
bottom of page