top of page

בניין 5

 

* המחיר למטר כולל מע"מ.

* למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבנייה 

*אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

*מחירי הדירות אינם סופים וטרם עברו את אישור משרד הבינוי והשיכון.

קומה 7
נמכר

פנטאהוז, דירה מס' 26

4 חדרים

126.1 + 48.5מר

 ₪1,228,616

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

פנטאהוז, דירה מס' 25

4 חדרים

126.1 + 48.5מר

 ₪1,228,280

לצפיה בתכנית הדירה 

קומה 6
נמכר

פנטאהוז, דירה מס' 24

5 חדרים 

163.5 + 47.2מר

 ₪1,539,956

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

פנטאהוז, דירה מס' 23

5 חדרים 

163.5 + 47.2מר

 ₪1,540,292

לצפיה בתכנית הדירה 

קומה 5
נמכר

דירה מס' 22

3 חדרים

78.1 + 39.7מר

 ₪784,447

לצפיה בתכנית הדירה 

דירה מס' 21

3 חדרים

78.1 + 39.7מר

 ₪784,110

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 20

4 חדרים

107.1 + 20.1מר

 ₪980,285

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 19

4 חדרים

107.1 + 20.1מר

 ₪979,949

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 4

דירה מס' 18

4 חדרים

111.4 + 17.7מר

 ₪1,010,401

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 17

4 חדרים

111.4 + 17.7מר

 ₪1,010,738

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 16

4 חדרים

109.4 + 17.8מר

 ₪992,147

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 15

4 חדרים

109.4 + 17.8מר

 ₪992,483

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 3

דירה מס' 14

4 חדרים

111.4 + 41.7מר

 ₪1,073,662

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 13

4 חדרים

111.4 + 41.7מר

 ₪1,067,941

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 12

4 חדרים

109.4 + 17.8מר

 ₪990,464

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 11

4 חדרים

109.4 + 17.8מר

 ₪996,185

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
נמכר
קומה 2

דירה מס' 10

5 חדרים 

133.5 + 16.9מר

 ₪1,215,157

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
נמכר

דירה מס' 9

5 חדרים 

133.5 + 16.9מר

 ₪ 1,212,128

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 8

4 חדרים

109.4 + 17.8מר

 ₪992,483

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 7

4 חדרים

109.4 + 17.8מר

 ₪993,156

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 1

דירה מס' 6

5 חדרים 

133.5 + 16.9מר

 ₪ 1,210,782

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 5

5 חדרים 

133.5 + 16.9מר

 ₪1,209,436

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

109.4 + 17.8מר

 ₪990,801

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 3

4 חדרים

109.4 + 17.8מר

 ₪995,848

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומת קרקע

דירת גן מס' 2

4 חדרים

109.6 + 317.3מר

 ₪ 1,747,319

לצפיה בתכנית הדירה 

דירת גן מס' 1

4 חדרים

106.2 + 200.3מר

 ₪1,424,791

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
bottom of page