top of page

בניין 3 

 

* המחיר למטר כולל מע"מ.

* למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבנייה 

*אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

*מחירי הדירות אינם סופים וטרם עברו את אישור משרד הבינוי והשיכון.

קומה 6

פנטאהוז, דירה מס' 26

5 חדרים 

184.5 + 65מר

1,835,298 ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

פנטאהוז, דירה מס' 25

5 חדרים 

184.4 + 65מר

 ₪1,873,774

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 5

דירה מס' 24

3 חדרים

78 + 39.3מר

 ₪841,074

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
נמכר
נמכר

דירה מס' 23

3 חדרים

77.9 + 39.2מר

 ₪840,630

לצפיה בתכנית הדירה 

דירה מס' 22

4 חדרים

118.4 + 18.9מר

 ₪1,145,756

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 21

4 חדרים

118.2 + 18.9מר

 ₪1,144,689

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 4

דירה מס' 20

4 חדרים

111 + 17.7מר

 ₪1,076,785

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 19

4 חדרים

111 + 17.7מר

 ₪1,077,496

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 18

4 חדרים

118.4 + 18.9מר

 ₪1,145,756

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 17

4 חדרים

118.2 + 18.9מר

 ₪1,144,689

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 3

דירה מס' 16

4 חדרים

111 + 41.5מר

 ₪1,140,245

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 15

4 חדרים

111 + 41.5מר

 ₪1,140,956

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 14

4 חדרים

118.4 + 18.9מר

 ₪1,145,756

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
נמכר

דירה מס' 13

4 חדרים

118.2 + 18.9מר

 ₪1,144,689

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 2
נמכר

דירה מס' 12

5 חדרים 

133.1 + 16.9מר

 ₪1,288,853

לצפיה בתכנית הדירה 

דירה מס' 11

5 חדרים 

133.1 + 16.9מר

 ₪1,289,564

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 10

4 חדרים

118.4 + 18.9מר

 ₪1,145,756

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
נמכר

דירה מס' 9

4 חדרים

118.2 + 18.9מר

 ₪ 1,144,689

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 1
קומת קרקע

דירה מס' 8

5 חדרים 

133.1 + 16.9מר

 ₪1,288,853

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 7

5 חדרים 

133.1 + 16.9מר

 ₪1,289,564

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 6

4 חדרים

118.4 + 36.4מר

 ₪1,179,619

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 5

4 חדרים

118.2 + 18.9מר

 ₪1,129,402

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירת גן מס' 4

5 חדרים

133.8 + 258.8מר

 ₪1,898,481

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירת גן מס' 3

5 חדרים

133.2 + 205.5מר

 ₪1,752,397

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירת גן מס' 2

3 חדרים

96.4 + 159.3מר

 ₪ 1,290,922

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 3

4 חדרים

104.2 + 17.6מר

 ₪939,555

לצפיה בתכנית הדירה 

דירת גן מס' 1 

4 חדרים

119.7 + 326.3מר

 ₪1,935,200

לצפיה בתכנית הדירה 

bottom of page