top of page

בניין 4

 

* המחיר למטר כולל מע"מ.

* למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבנייה 

*אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

*מחירי הדירות אינם סופים וטרם עברו את אישור משרד הבינוי והשיכון.

קומה 7

פנטאהוז, דירה מס' 26

4 חדרים

126.1 + 47.9מר

 ₪ 1,271,305

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

פנטאהוז, דירה מס' 25

4 חדרים

126.1 + 47.9מר

 ₪1,270,957

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 6

פנטהאוז, דירה מס' 24

5 חדרים 

162.4 + 47.6מר

 ₪ 1,586,887

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

פנטאהוז, דירה מס' 23

5 חדרים 

162.4 + 47.6מר

 ₪1,587,236

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 5

דירה מס' 22

3 חדרים

78.1 + 39.7מר

 ₪812,705

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 21

3 חדרים

78.1 + 39.7מר

 ₪812,356

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 20

4 חדרים

106.5 + 17.7מר

 ₪1,004,093

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 19

4 חדרים

106.5 + 17.7מר

 ₪ 1,003,745

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
נמכר
קומה 4

דירה מס' 18

4 חדרים

111.4 + 17.7מר

 ₪1,046,798

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 17

4 חדרים

111.4 + 17.7מר

 ₪1,047,147

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 16

4 חדרים

106.5 + 17.7מר

 ₪1,002,350

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 15

4 חדרים

106.5 + 17.7מר

 ₪1,002,699

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 3

דירה מס' 14

4 חדרים

111.4 + 41.7מר

 ₪1,112,338

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 13

4 חדרים

111.4 + 41.7מר

 ₪1,106,411

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 12

4 חדרים

106.5 + 17.7מר

 ₪1,000,607

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 11

4 חדרים

106.5 + 17.7מר

 ₪1,006,533

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 2

דירה מס' 10

5 חדרים 

133.5 + 16.9מר

 ₪1,258,929

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
נמכר

דירה מס' 9

5 חדרים 

133.5 + 16.9מר

 ₪1,255,792

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 8

4 חדרים

106.5 + 17.7מר

 ₪ 1,002,699

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 7

4 חדרים

106.5 + 17.7מר

 ₪1,003,396

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 1

דירה מס' 6

5 חדרים 

133.5 + 16.9מר

 ₪1,254,397

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 5

5 חדרים 

133.5 + 16.9מר

 ₪1,253,003

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 4

4 חדרים

106.5 + 17.7מר

 ₪1,000,956

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 3

4 חדרים

106.5 + 17.7מר

 ₪1,006,185

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומת קרקע

דירת גן מס' 2

4 חדרים

106.6 + 205.8מר

 ₪1,488,230

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירת גן מס' 1

4 חדרים

109.6 + 317.8מר

 ₪ 1,812,963

לצפיה בתכנית הדירה 

bottom of page