top of page

בניין 2 

 

* המחיר למטר כולל מע"מ.

* למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבנייה 

*אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

*מחירי הדירות אינם סופים וטרם עברו את אישור משרד הבינוי והשיכון.

קומה 6

פנטאהוז, דירה מס' 26

5 חדרים 

184.5 + 65מר

  1,861,153 ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
נמכר

פנטאהוז, דירה מס' 25

5 חדרים 

184.4 + 65מר

1,873,774.48  ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

קומה 5

דירה מס' 24

3 חדרים

78 + 39.3מר

841,074.28  ₪   

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
נמכר

דירה מס' 23

3 חדרים

77.9 + 39.2מר

840,629.88 ₪   

לצפיה בתכנית הדירה 

דירה מס' 22

4 חדרים

118.4 + 18.9מר

1,145,755.95  ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 21

4 חדרים

118.2 + 18.9מר

1,144,689.38  ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 4

דירה מס' 20

4 חדרים

111 + 17.7מר

  1,076,784.83 ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 19

4 חדרים

111 + 17.7מר

1,077,495.88​ ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 18

4 חדרים

118.4 + 18.9מר

1,145,755.95 ​ ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 17

4 חדרים

118.2 + 18.9מר

 1,144,689.38 ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 3

דירה מס' 16

4 חדרים

111 + 41.5מר

 ₪ 1,140,245.37

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 15

4 חדרים

111 + 41.5מר

1,140,956.41​ ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 14

4 חדרים

118.4 + 18.9מר

1,145,755.95​ ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 13

4 חדרים

118.2 + 18.9מר

1,144,689.38 ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 2

דירה מס' 12

5 חדרים 

133.1 + 16.9מר

1,288,853.23​ ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 11

5 חדרים 

133.1 + 16.9מר

1,289,564.27 ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 10

4 חדרים

118.4 + 18.9מר

1,145,755.95 ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 9

4 חדרים

118.2 + 18.9מר

1,144,689.38 ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומה 1

דירה מס' 8

5 חדרים 

133.1 + 16.9מר

1,288,853.23 ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 7

5 חדרים 

133.1 + 16.9מר

1,289,564.27 ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 6

4 חדרים

118.4 + 36.4מר

 ₪ 1,179,619.34

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 5

4 חדרים

118.2 + 18.9מר

1,129,401.97 ₪

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר
קומת קרקע

דירת גן מס' 4

5 חדרים

133.8 + 275.7מר

 ₪ 1,970,565.13

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירת גן מס' 3

5 חדרים

133.2 + 202.2מר

 ₪ 1,768,540.21

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירת גן מס' 2

3 חדרים

96.4 + 191.4מר

 ₪ 1,394,887

לצפיה בתכנית הדירה 

נמכר

דירה מס' 3

4 חדרים

104.2 + 17.6מר

 ₪939,555

לצפיה בתכנית הדירה 

דירת גן מס' 1 

4 חדרים

119.7 + 388.6מר

 ₪ 2,126,944.79

לצפיה בתכנית הדירה 

bottom of page